KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1.      Administratorem danych osobowych klientów  Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ustrzykach Dolnych  jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego   z siedzibą  w Ustrzykach Dolnych, ul. Pionierska 10   38-700 Ustrzyki Dolne.

2.      Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie   art. 6 ust. 1 lit. c , bądź wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e w.w rozporządzenia

3.      Osoby, których dane są przetwarzane, posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.

4.       Podanie danych osobowych jest niezbędne do załatwienia sprawy, a ich zakres został określony w obowiązujących przepisach prawa  dotyczących spraw  z zakresu realizacji ustawowych zadań urzędu.

5.      Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty , które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia danych osobowych        ( tzw. podmioty przetwarzające).

6.      Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

7.       Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania , tym w obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

8.      Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.      W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się  z Inspektorem Ochrony Danych   -  Paweł Elmerych, tel. 13 4711676. (e-mail  ustrzykidolne@pinb.info.pl ).

 

Wersje strony

(2021-05-07 10:17:51) przez admin


(2021-05-06 08:46:37) przez admin


Kontakt

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
w Ustrzykach Dolnych

ul. Pionierska 10
38-700 Ustrzyki Dolne

tel. : 13 471 16 76
fax.: 13 471 16 75
e-mail: biuro@ustrzykidolne.pinb.gov.pl

A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl